BETA Портал працює в тестовому режимі (Стара версія сайту)
Людям із порушенням зору
Стандартна версія

МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ОФІЦІЙНИЙ ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

Електронне декларування

0
728

Декларація подається за 2020 рік (період з 01.01.2020 по 31.12.2020)

Подати декларацію

Звертаємо вашу увагу, що з 01.01.2020 змінилися вимоги щодо подання декларації:Зміни у порядку подання декларацій

Нагадуємо, що упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право (не більше трьох разів) подати виправлену декларацію.

Особливості при роботі з реєстром

Відкриті реєстри для заповнення електронної декларації

Корисні посилання

Також нагадуємо, що:

 • Суб’єкти декларування, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Декларація суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подається не пізніше двадцяти робочих днів з дня припинення діяльності (звільнення). Декларація суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, охоплює період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими таким суб’єктом декларування, та містить інформацію станом на останній день такого періоду. Останнім днем такого періоду є день, що передує дню подання декларації. Під раніше поданими деклараціями розуміються як декларації, що були подані до Реєстру відповідно до Закону.

 • Суб’єкти декларування, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані наступного року після припинення діяльності (до 1 квітня) подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

 • У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (113 500 грн з 01.01.2021), зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство (шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції «Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані»). Законом передбачено, що обов’язок повідомлення про суттєві зміни у майновому стані застосовуються до суб’єктів декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 513 Закону України «Про запобігання корупції», а саме:

 • міський голова (міст обласного значення);

 • голова районної ради

 • заступник, перший заступник міського голови;

 • заступник сільського (селищного) голови;

 • заступник голови районної ради;

 • секретар міської ради;

 • секретар сільської (селищної) ради;

 • керуючий справами виконкому міської ради

 •  У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство у десятиденний строк з дня, коли суб’єкт декларування чи член його сім’ї відкрив зазначений валютний рахунок, або з дня, коли суб’єкту декларування стало відомо або повинно було стати відомо про відкриття зазначеного валютного рахунку членом його сім’ї.

Таке повідомлення можна:

 • надіслати до НАЗК засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення;

 • подати шляхом заповнення електронної форми через персональний електронний кабінет суб'єкта декларування у Реєстрі. У разі подання повідомлення через персональний електронний кабінет, таке повідомлення в паперовому вигляді не подається.

ПОРЯДОК інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента