Municipal Site of Melitopol City, Ukraine
Людям із порушенням зору
Стандартна версія

МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ОФІЦІЙНИЙ ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

Департаменти

32
12949

    ХАРАКТЕРИСТИКА:

Назва: Департамент реєстраційних послуг Мелітопольської міської ради Запорізької області.

Адреса: 72312, місто Мелітополь вулиця Михайла Грушевського, 27.

Телефони: (0619) 42-50-36, 42-50-28, 42-59-70, 42-50-48.

Електронна пошта: [email protected].

Структурні підрозділи Департаменту в межах своєї компетенції забезпечують:

 • реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у межах повноважень і способом, передбаченими законодавством України, нормативно-правовими актами та цим Положенням;
 • державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, тобто офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
 • державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, тобто офіційне визнання шляхом засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій відповідно до законодавства;
 • реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;
 • підготовку документів для приватизації державного житлового фонду, в тому числі рішень та внесення їх на затвердження виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради Запорізької області. На підставі прийнятих рішень, оформлення свідоцтв про право власності на житло;
 • реєстрацію і облік виданої житлової площі, службового житла;
 • розгляд заяв та скарг населення, готує на них відповіді та пропозиції у межах своїх повноважень;
 • внесення пропозицій Мелітопольському міському голові, виконавчому комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області щодо удосконалення роботи суб'єкта державної реєстрації прав;
 • ведення та зберігання реєстраційних справ щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань і державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;
 • надання інформації до Державного реєстру виборців, органів статистики, територіального підрозділу Державної міграційної служби з питань реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання осіб у спосіб, визначений законодавством України;
 • формування та ведення реєстру територіальної громади;
 • здійснення підготовки проєктів рішень Мелітопольської міської ради Запорізької області та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, віднесених до компетенції департаменту;
 • інформування Мелітопольської міської ради, міського голови, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за відповідним напрямком роботи про стан виконання департаментом завдань з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстрації місця проживання фізичних осіб;
 • здійснення у встановленому порядку представництва інтересів департаменту в судових та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;
 • здійснення забезпечення зберігання інвентаризаційних справ та надання інформації з інвентаризаційних справ;
 • здійснення інших, покладених на департамент, повноважень згідно з чинним законодавством.

Касярум Сергій Олександрович

Касярум Сергій Олександрович народився 09 листопада 1979 року в місті Мелітополі. Громаwдянин України.

Освіта:

1997 - 2000 навчався у Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського, за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста-спеціаліста;

2005-2007 навчався у Південному філіалі «Кримського агротехнологічного університету» Національного аграрного університету, за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр» здобув кваліфікацію інженера-землевпорядника;

2007 - 2009 навчався у магістратурі Інституту політичних наук при Національній академії наук України, за спеціальністю «Державне управління» здобув кваліфікацію менеджера державного управління.

Трудова діяльність:

1999 - 2000 на суспільних засадах помічник судді в Мелітопольському міському суді;

2000 помічник адвоката в юридичній фірмі “Легіта”;

2001 - 2021 комунальне підприємство “Мелітопольське міжміське бюро технічної інвентаризації” на посадах інженера відділу правової реєстрації, начальника відділу правової реєстрації, заступника начальника, начальника;

з лютого 2021 – начальник Департаменту реєстраційних послуг Мелітопольської міської ради Запорізької області.

Депутат Мелітопольської міської ради Запорізької області VІ, VІІ, VIII скликань.

Судимостей не маю.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Назва: Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області.

Адреса: 72312, місто Мелітополь вулиця Чернишевського, 37.

Телефони: (0619) 49-05-91, 49-05-87, 49-05-92.

Електронна пошта: govua" [email protected]

Департамент в межах своєї компетенції забезпечує:

 • аналіз стану житлово-комунального господарства міста та підготовку пропозицій до проєкту міського бюджету щодо фінансування місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства i благоустрою міста, програм капітального будівництва та ін.;

 • забезпечення в межах своїх повноважень додержання вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства та благоустрою міста, будівництва, реконструкції, модернізації, капітальних та поточних ремонтів об’єктів житлово-комунального господарства, соціально-культурного призначення та інших об’єктів бюджетної сфери у м. Мелітополі;

 • організацію виконання державних програм, обласних програм, розроблення i реалізація місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста, будівництва, реконструкції, модернізації, капітальних та поточних ремонтів об’єктів житлово-комунального господарства, соціально-культурного призначення та інших об’єктів бюджетної сфери у м. Мелітополі;

 • отримання бюджетних призначень шляхом їх затвердження у рішенні про місцевий бюджет; приймання рішення щодо делегування повноважень на виконання бюджетної програми розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та/або одержувачами бюджетних коштів, розподіл та доведення до них у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань;

 •  затвердження кошторисів розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів), якщо інше не передбачено законодавством;

 • розробку та затвердження паспортів бюджетних програм і складання звітів про їх виконання;

 • управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

 • виконання функцій управління у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою, координацію та організаційно-методичне забезпечення діяльності підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства та благоустрою міста в межах повноважень, визначених законодавством;

 • організацію будівництва, реконструкції, капітального та поточних ремонтів об’єктів комунального господарства, соціально-культурного призначення, житлових будинків, а також шляхів місцевого значення, у тому числі: вулично-дорожньої мережі міста (вулиць, доріг, площ, проїзної частини, пішохідних доріжок, велосипедних доріжок, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів);

 • виконання доручень Мелітопольської міської ради Запорізької області та її виконавчого комітету у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою міста, будівництва, реконструкції, модернізації, капітальних та поточних ремонтів об’єктів житлово-комунального господарства, соціально-культурного призначення та інших об’єктів бюджетної сфери у м. Мелітополі;

 • виконання функцій головного розпорядника бюджетних коштів відповідно до бюджетного законодавства;

 • виконання функцій єдиного замовника будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства, соціально-культурного призначення та інших об’єктів бюджетної сфери у м. Мелітополі;

 • взяття участі у вирішенні питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів;

 • закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти відповідно до законодавства, що діє у сфері державних закупівель;

 • утримання міських шляхів, обладнання їх пристроями регулювання дорожнього руху;

 • забезпечення контролю за виконанням планів ремонту житлового фонду, який знаходиться у комунальній власності міста, обслуговуючими організаціями;

 • організацію благоустрою міста, в межах коштів передбачених у бюджеті на дані цілі, виконання функцій замовника з проектування, реконструкції, модернізації, оптимізації, капітального та поточного ремонту і обслуговування об’єктів благоустрою міста, придбання предметів благоустрою;

 • для виконання своїх функцій залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в благоустрою міста та координація цієї роботи на території міста;

 • участь у заходах з реформування житлово-комунального господарства відповідно до державних та місцевих програм на засадах прозорості та гласності;

 • контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період, а також об’єктів галузі в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф i ліквідації їх наслідків, проводить моніторинг підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

 • забезпечення контролю за виконанням рішень центральних i міських органів виконавчої влади з питань, що стосуються житлово-комунального господарства, будівництва, реконструкції, модернізації, капітальних та поточних ремонтів об’єктів житлово-комунального господарства, соціально-культурного призначення та інших об’єктів бюджетної сфери у м. Мелітополі;

 • участь у заходах щодо поліпшення роботи житлово-комунальних підприємств з енергозбереження та оснащення об’єктів житлово-комунального господарства i наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води та теплової енергії відповідно до завдань державних, регіональних та міських програм;

 • управління в межах, визначених міською радою, об’єктами житлово-комунального господарства та благоустрою міста, що перебувають у комунальній власності, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації;

 • участь у реалізації державної політики з питань ціноутворення у сфері житлово-комунального господарства, у розгляді та проведенні експертиз проєктів нормативно-правових актів на встановлення в порядку i межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами у сфері житлово-комунального господарства;

 • участь у реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, забезпечення санітарного стану міста, якості питної води, поліпшення технічного стану внутрішньо будинкових систем тепло-, водопостачання та водовідведення;

 • участь в обстеженні територій міста, де спостерігаються небезпечні природні та техногенні процеси, підготовки схем їх інженерного захисту;

 • участь в організації охорони, реставрації та використання пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників;

 • участь в організації проведення підготовки та перепідготовки фахівців управління у сфері житлово-комунального господарства міста, будівництва, реконструкції, тематичних семінарів з питань ціноутворення, бухгалтерського обліку та звітності, ресурсо- та енергозбереження тощо;

 • погодження проїзду великогабаритного транспорту на території міста;

 • погодження схем об’їзду руху транспорту під час проведення аварійних ремонтних робіт на дорогах міста;

 • сприяння використанню на підприємствах сучасних інформаційних технологій, проведенню науково-технічних досліджень з метою підвищення якості надання житлово-комунальних послуг, зниження їх ресурсо- та енергоємності, забезпечення екологічної безпеки, пропаганда досягнення передового досвіду;

 • організація заходів щодо забезпечення утримання в належному стані братських кладовищ та їх охорони;

 • організація заходів щодо зменшення кількості безпритульних тварин у місті;

 • внесення пропозицій про скасування дозвільної документації на експлуатацію об’єктів нерухомого майна, наданої суб’єктам благоустрою, у разі порушення законодавства про благоустрій та Правил благоустрою міста;

 • підготовка проєктів рішень сесій Мелітопольської міської ради Запорізької області, виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області з питань, що належать до його компетенції;

 • розгляд у межах своєї компетенції запитів на надання публічної інформації та звернення громадян, підприємств, установ i організацій, здійснює прийом громадян та вживає відповідних заходів, для вирішення порушених ними питань;

 • інформування населення через засоби масової інформації про діяльність Департаменту у сфері виконання своїх функцій;

 • в межах своєї компетенції погоджує проєкти нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства та благоустрою території міста, проводить експертизу таких документів;

 • розміщення замовлень на виконання інженерно-геологічних, інженерно-геодезичних вишукувань, розробку технічних умов (в разі потреби), на розробку проєктно-кошторисної документації в проєктних організаціях, що мають відповідні дозволи та ліцензії та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом;

 • організація погодження та експертизи проєктно-кошторисної документації;

 • складання у встановленому порядку титульних списків будівництва.

 • здійснення передачі в установлені терміни проектним або розвідувальним організаціям, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проєктних і розвідувальних робіт та розробки проєктно-кошторисної документації;

 • приймання від проєктних або розвідувальних організацій проєктно-кошторисної та іншої документації, перевірка комплектності, погодження і затвердження її в установленому порядку та передача будівельним організаціям;

 • отримання від інспекції державного архітектурно-будівельного контролю дозволів та декларацій про початок виконання будівельно-монтажних робіт та про готовність об’єктів до експлуатації;

 • виконання функцій замовника під час проведення капітальних та ремонтних робіт зелених насаджень міста;

 • у разі необхідності отримання погодження на виконання будівельно-ремонтних робіт у присутності представника організації, яка надає відповідне погодження у зоні повітряних ліній електропередач, ліній зв’язку та ділянок залізничних колій, що експлуатуються, або в смузі відчуження залізниць, у місцях, де проходять підземні комунікації (кабельні, газові, водопровідні, каналізаційні та інші).

 • перевірку пред’явлених до сплати документів підрядними організаціями, постачальниками, проєктними, розвідувальними та іншими організаціями щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг;

 • забезпечення в повному обсязі фінансування робіт та послуг об’єктів, відповідно до титульних списків будов та укладених договорів;

 • взяття участі у роботі комісій по розміщенню тимчасових споруд некомерційного призначення (гаражів) та по розміщенню тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності. На підставі прийнятих рішень комісій погодження розміщення вищезазначених тимчасових споруд;

 • взяття участі у засіданнях архітектурно-містобудівної ради;

 • здійснення інших функцій, передбачених чинним законодавством.

Репашевська Вікторія Дмитрівна

 

Репашевська Вікторія Дмитрівана народилася 09 травня 1977 року в місті Мелітополі. Громадянка України.

Освіта:

У 2015 році закінчила Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова за спеціальністю «Економіка підприємства».

У 2019 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», отримала освіту за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія», та здобула кваліфікацію Магістр.

Трудова діяльність:

Трудову діяльність Репашевська Вікторія Дмитрівна розпочала з грудня 1997 року інженером в виробничому житловому ремонтно-експлуатаційному об’єднанні м. Мелітополя.

У 2007 році - інженер виробничо-технічного відділу в ТОВ «Коменерго-Мелітополь».

У 2009-2012 роках - начальник виробничо-технічного відділу ТОВ «Коменерго-Мелітополь».

У 2013-2017 роках - головний інженер КП «Житломасив».

В органах місцевого самоврядування працює з:

- 2018 року – заступник начальника управління житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області;

- 2020 року – начальник відділу капітального будівництва Мелітопольської міської ради Запорізької області.

Має загальний трудовий стаж 27 років, з них 4 роки на посаді посадової особи органів місцевого самоврядування.

Депутат Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання.

Судимостей не маю.

 

ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

 

72312, м. Мелітополь, вул.  Чернишевського, 37 [email protected]

 

Директор

РЕПАШЕВСЬКА Вікторія Дмитрівна

 

49-05-91

 

Перший заступник директора департаменту

ХРУЩ Андрій Сергійович

 

49-05-87

 

Заступник директора департаменту з питань житлово-комунального господарства

ТЕГІМБАЄВ Олексій Борисович

 

49-05-86

 

СЕКТОР ПО РОБОТІ ІЗ ЗМІ ТА ЗВ'ЯЗКАМ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

 

Завідувач сектору

БРЕДОВА Ольга Володимирівна

 

49-05-91

 

ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

 

Начальник відділу - головний бухгалтер

НАУМЕНКО Ірина Миколаївна

 

49-05-92

 

Заступник начальника відділу ВАГНЕР Олена Олександрівна

 

49-05-92

 

ВІДДІЛ ПО РОБОТІ З ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ

 

Начальник  відділу СТРЮКОВА Тетяна Валеріївна

 

49-05-87

 

Заступник начальника відділу МОЛЧАН Олег Андрійович

 

49-05-94

 

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

 

Начальник відділу ПОПЕЛЕШКО Олена Андріївна

 

49-05-93

 


ГРАФІК

особистого прийому громадян у Департаменті капітального будівництва та житлово- комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області

Прізвище та ініціали посадової особи, що проводить особистий прийом громадян, посада

Дні та часи прийому

 

РЕПАШЕВСЬКА Вікторія Дмитрівна

 

директор департаменту  капітального будівництва та житлово комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області

 

 

 

Третій четвер місяця

з 15.00 до 16.00

 

ХРУЩ Андрій Сергійович

 

перший заступник директора департаменту капітального будівництва та житлово комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області                                              

 

 

 

 

Щодня

з 10.00 до 12.00

 

ТЕГІМБАЄВ Олексій Борисович

 

заступник директора департаменту з питань житлово-комунального господарства департаменту капітального будівництва та житлово комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області                                                                               

 

 

 

 

Щодня

з 15.00 до 17.00