Інформація
я маю право

Цілодобовий прийом звернень
Цілодобовий прийом звернень:
15-80
+380 (096) 447-22-00
+380 (619) 44-80-15
Стрічка наших новини на вашому сайтіRSS 2.0 Cтрічка новин

Мелітопольська міська рада
Адреса:

72312, Запорізька обл.
м. Мелітополь, вул. М.Грушевського, 5

Телефон: +38 (0619) 44-01-62
Факс: +38 (0619) 42-00-66
E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

Виконавчий комітет
Мелітопольської міської ради
Адреса: 72312, Запорізька обл.
м. Мелітополь, вул. М.Грушевського, 5
Телефон: +38 (0619) 42-13-58
Факс: +38 (06192) 6-34-70
E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
Роз'яснення щодо присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування

Реєстраційна служба Мелітопольського міськрайонного управління юстиції Запорізької області повідомляє, що у зв’язку з набранням чинності наказу Міністерства юстиції України від 23.03.2012 № 448/5 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав» запити про проведення спеціальної перевірки відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, необхідно направляти на адресу реєстраційної служби Головного управління юстиції у Запорізькій області: 69063, м. Запоріжжя, вулиця Дзержинського, 5.

 

 

 

Управління державної служби Головдержслужби України в Запорiзькiй області надає розяснення щодо особливостей присвоєння рангів державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування

Ранги в системі державного управління:

особливості призначення державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування

Ранг (від нім. гап.  - ранг) - з погляду енциклопедичного визначення - це звання, чин, розряд, категорія; поняття досить відоме у вітчизняній практиці державного врядування з часів існування системи управління Російської імперії. 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про державну службу» для державних службовців в Україні встановлені ранги з 1 по 15, кожен з яких відповідає певній категорії - з 1 по 7. Положення про ранги державних службовців затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 р. № 658 «Про затвердження Положення про ранги державних службовців», останні зміни до якої внесені 18 жовтня 2006 року Постановою Кабінету Міністрів України № 1431. Методичні рекомендації щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 р. № 658 затверджені Наказом Головдержслужби України від 31 березня 2006 року № 106.

При прийнятті на державну службу особі присвоюється ранг у межах відповідної категорії посад, відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації та результатів роботи.

Ранги присвоюються державним службовцям одночасно з прийняттям на державну службу. Особам, які вперше зараховані на державну службу, присвоюється, як правило, найнижчий ранг, передбачений для відповідних категорій посад.

Ранги, які відповідають посадам третьої - сьомої категорій (а це більшість посад районного та обласного рівня) присвоюються керівником державного органу, в системі якого працює державний службовець.

Ранги головам районних державних адміністрацій присвоюються головою обласної державної адміністрації.

Особам, призначеним на посади державних службовців з установленням випробувального терміну, ранги присвоюються з урахуванням його результатів та по його завершенні.

Особам, які призначені на посади державних службовців з терміном випробування і мають ранги, присвоєні за попереднім місцем роботи, надбавка за ранг у період випробування провадиться відповідно до цього рангу. Ранг не може бути присвоєний особі, яка припинила державну службу.

Державний службовець може бути позбавлений рангу лише за вироком суду. Присвоєння, зміна, позбавлення рангу за вироком суду оформляється наказом чи розпорядженням керівника державного органу, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці державного службовця, де зазначається порядковий номер запису, дата внесення запису, підстава для внесення запису (розпорядження або наказ керівника, дата його видання і номер).

Якщо державний службовець перейшов на посаду нижчої категорії або залишив державну службу, на яку потім повернувся, за ним зберігається присвоєний ранг.

У трудовій книжці державного службовця робиться запис про присвоєння відповідного рангу.

 Порядок присвоєння чергового рангу. Згідно ст.26 Закону України «Про державну службу», для присвоєння чергового рангу в межах відповідної категорії посад державний службовець повинен успішно відпрацювати на займаній посаді два роки.

За виконання особливо відповідальних завдань або за підсумками атестації державному службовцю може бути присвоєно черговий ранг достроково у межах відповідної категорії посад. В даному випадку у поданні необхідно зазначити додаткові завдання, виконані державним службовцем на високому рівні, що мають суттєво важливе значення для держави, регіону і не співпадають з його функціональними обов'язками, визначеними в посадовій інструкції.

Питання щодо можливості присвоєння чергового рангу розглядається керівником державного органу за поданням безпосереднього керівника. Позитивне рішення приймається за умови успішної роботи державного службовця: черговий ранг не може бути присвоєний державному службовцю, до якого протягом останнього року застосовувалися дисциплінарні стягнення, а також у період проведення службового розслідування або перебування під слідством. Затримка у присвоєнні чергового рангу до одного року може застосовуватися до державного службовця як захід дисциплінарного впливу.

Відповідно до п.6 Положення про ранги державних службовців у разі призначення державних службовців на посади більш високої категорії їм присвоюється ранг у межах категорії посад, які вони зайняли. Якщо державні службовці зайняли більш високі посади в межах категорії посад, на яких вони перебували, їм може бути залишений попередній або присвоєний більш високий ранг у межах цієї категорії, У разі залишення попереднього рангу наступний ранг державному службовцю присвоюється з урахуванням часу присвоєння попереднього.

Таким чином, у разі збереження раніше присвоєного рангу при призначені державного службовця на посаду рівнозначної категорії посад в межах одного державного органу, черговий ранг державному службовцю присвоюється з урахуванням часу присвоєння попереднього.

В разі призначення на посаду вищої категорії посад черговий ранг присвоюється після успішного відпрацювання на посаді протягом двох років.

У випадку, якщо державного службовця призначено на посаду рівнозначної чи вищої категорії посад при переході з одного державного органу до іншого зі збереженням раніше присвоєного рингу, черговий ранг присвоюється після того, як державний службовець успішно відпрацював на займаній посаді два роки з моменту призначення його на цю посаду.

 Присвоєння чергового рангу поза межами відповідної категорії посад. Відповідно до п. 7 Положення про ранги державних службовців, за сумлінну працю державному службовцю у разі звільнення з державної служби у зв'язку з виходом   на  пенсію   за   поданням   безпосереднього   керівника   може  бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад, якщо він має найвищій ранг у відповідній категорії посад не менше двох років.

Присвоєння чергового рангу поза межами відповідної категорії посад є правом керівника державного органу. Пунктом 4 зазначеного Положення встановлено, що черговий ранг не може бути присвоєний державному службовцю, до якого протягом останнього року застосовувалися дисциплінарні стягнення, а також у період проведення службового розслідування або перебування під слідством.

Слід відзначити, що черговий ранг поза межами відповідної категорії посад не може бути присвоєний особам, яким продовжено термін перебування на державній службі, оскільки відповідно до Положення про ранги державних службовців черговий ранг поза межами відповідної категорії посад, може бути присвоєно лише у зв'язку з виходом на пенсію, а під виходом на пенсію слід розуміти фактичне звільнення з посади у зв'язку з виходом на пенсію, а не її призначення.

Державному службовцю, якому присвоєно ранг поза межами категорії посад у зв'язку з визнанням його інвалідом І чи II групи у період перебування на державній службі та який потім повернувся на державну службу, вдруге ранг поза межами категорії посад не присвоюється.

 Призначення рангу при взаємному переході з органів державної влади до органів місцевого самоврядування. Згідно з пунктом 4 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» в разі переходу посадової особи органу місцевого самоврядування на державну службу рівнозначної чи нижчої категорії посад їй присвоюється ранг державного службовця на рівні рангу, який вона мала відповідно до цього Закону. У разі переходу державного службовця на службу в органи місцевого самоврядування на посаду нижчої категорії, за ним зберігається ранг, який був присвоєний відповідно до Закону України «Про державну службу».

Ранги, які відповідають посадам першої та другої категорії, а також ранги сільським, селищним, міським головам, головам районних, районних у містах рад присвоюються за рішенням відповідної ради в межах відповідної категорії посад.

Ранги присвоюються одночасно з обранням (прийняттям) на службу в органи місцевого самоврядування або обранням (призначенням) на вищу посаду. Ранги, які відповідають посадам третьої-сьомої категорії, присвоюються відповідно сільським, селищним, міським головою, головою обласної, районної, районної у місті ради.

Голова відповідної ради за поданням безпосереднього керівника розглядає питання щодо можливості присвоєння йому чергового рангу. Позитивне рішення приймається за умови успішної роботи посадової особи місцевого самоврядування.

 Механізм приведення у відповідність до законодавства наказу про присвоєння рангу державного службовця, якщо ранг було присвоєно з порушенням законодавства. Згідно з пунктом 10 Положення про ранги державних службовців присвоєння та зміна рангу оформляється наказом чи розпорядженням   керівника державного органу,   про   що робиться запис у трудовій книжці. У разі виявлення невідповідності присвоєного рангу державного службовця категорії займаної посади, орган, який невірно присвоїв ранг, а у разі його ліквідації - правонаступник, або орган, у якому в даний час працює держаний службовець, має видати наказ про приведення рангу у відповідність до законодавства, тобто змінити невірно присвоєний ранг на ранг у межах відповідної категорії посад.

У разі виявлення порушень Закону при присвоєнні рангів в системи місцевого самоврядування, вони мають бути усунені рішенням сесії відповідної ради або розпорядженням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради.

< Пред.   След. >

                                                   Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.

Мелітопольська міська рада © 2005-2020