Інформація
я маю право

Цілодобовий прийом звернень
Цілодобовий прийом звернень:
15-80
+380 (096) 447-22-00
+380 (619) 44-80-15
Стрічка наших новини на вашому сайтіRSS 2.0 Cтрічка новин

Мелітопольська міська рада
Адреса:

72312, Запорізька обл.
м. Мелітополь, вул. М.Грушевського, 5

Телефон: +38 (0619) 44-01-62
Факс: +38 (0619) 42-00-66
E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

Виконавчий комітет
Мелітопольської міської ради
Адреса: 72312, Запорізька обл.
м. Мелітополь, вул. М.Грушевського, 5
Телефон: +38 (0619) 42-13-58
Факс: +38 (06192) 6-34-70
E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ М. МЕЛІТОПОЛЯ
З метою розгляду звернень мешканців м.Мелітополя по суті та зменшення строку розгляду звернень до Президента України, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування виконавчий комітет Мелітопольської міської ради рекомендує мешканцям міста Мелітополя при підготовці звернень враховувати конституційні повноваження органів влади.


Відповідно до ст. 143 Конституції України, конституційними повноваженнями органів місцевого самоврядування є:


• управління майном, що є в комунальній власності;
• затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання;
• затвердження бюджетів відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролювання їх виконання;
• встановлення місцевих податків і зборів відповідно до закону;
• забезпечення проведення місцевих референдумів та реалізації їх результатів;
• утворення, реорганізація та ліквідація комунальних підприємств, організацій і установ, а також здійснення контролю за їх діяльністю;
• вирішення інших питань місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності.
Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.

Відповідно до ст. 116 Конституції України, конституційними повноваженнями Кабінету Міністрів України є:

• забезпечення державного суверенітету і економічної самостійності України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України;
• вживання заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
• забезпечення проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;
• розробка і здійснення загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;
• забезпечення рівних умов розвитку всіх форм власності; здійснення управління об'єктами державної власності відповідно до закону;
• розробка проекту закону про Державний бюджет України і забезпечення виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подання Верховній Раді України звіту про його виконання;
• здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
• організація і забезпечення здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи;
• спрямування і координація роботи міністерств, інших органів виконавчої влади;
• утворення, реорганізація та ліквідація відповідно до закону міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади;
• призначення на посади та звільнення з посад за поданням Прем'єр-міністра України керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України;
• здійснення інших повноважень, визначені Конституцією та законами України.

Відповідно конституційних повноважень, визначених статтею 106 Конституції України, Президент України:

• забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;
• звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;
• представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;
• приймає рішення про визнання іноземних держав;
• призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях;
• приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;
• призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
• призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені цією Конституцією;
• припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених цією Конституцією;
• вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України Прем'єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;
• вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України; призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора України;
• призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національного банку України;
• призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
• вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України;
• зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності;
• скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
• є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України;
• призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;
• очолює Раду національної безпеки і оборони України;
• вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
• приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;
• приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації - з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України;
• призначає на посади та звільняє з посад третину складу Конституційного Суду України;
• утворює суди у визначеному законом порядку;
• присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини;
• нагороджує державними нагородами; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними;
• приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні;
• здійснює помилування;
• створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби;
• підписує закони, прийняті Верховною Радою України;
• має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України;
• здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України.


< Пред.   След. >

                                                   Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.

Мелітопольська міська рада © 2005-2020