Municipal Site of Melitopol City, Ukraine
Людям із порушенням зору
Стандартна версія

МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ОФІЦІЙНИЙ ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

Оголошення про проведення конкурсу

9
1668

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу

Управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області оголошує конкурс з визначення проєктів, розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів війни, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету м. Мелітополя на 2022 рік.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення проєктів, розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету м.Мелітополя, затвердженого рішенням виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 02.07.2020 № 115/1.

Мета конкурсу – фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів війни, які за своєю статутною діяльністю опікуються ветеранами війни, націлені на їх підтримку, надання допомоги, представництво інтересів.

Пріоритетні завдання проектів спрямовуються на:

  1. Соціальна та психологічна підтримка ветеранів (у тому числі за необхідності залучення членів їх сімей);

  2. Організація та проведення спортивних заходів, фестивалів, змагань;

  3. Залучення ветеранів до активної участі в житті суспільства, самореалізації, самодопомоги (проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, інформаційно-просвітницьких заходів тощо);

  4. Соціально-побутова допомога ветеранам війни (побутова, натуральна, інформаційна);

  5. Проведення заходів з військово-патріотичного виховання;

  6. Організація та проведення заходів з відзначення святкових, пам’ятних, історичних дат;

  7. Вшанування ветеранів війни з нагоди ювілеїв;

  8. Одноразове навчання працівників громадського об’єднання ветеранів, відповідальних за підготовку та проведення закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

  9. Інформаційна підтримка – створення, вдосконалення та підтримка веб-сайту громадського об’єднання ветеранів війни, користування хостингом та доменним ім’ям веб-сайту.

Вимоги та умови подання проєктних пропозицій:

1) на участь у конкурсі можуть подавати проєктні пропозиції міські громадські об’єднання ветеранів війни – неприбуткові громадські організації та спілки, які:

зареєстровані відповідно до вимог законодавтсва та утворені з метою захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема соціальних, та інших інтересів ветеранів війни, та осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та/або, які надають послуги ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про реабілітацію жертв політичних репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», “Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті”;

зареєстровані відповідно до вимог законодавства та внесені до Реєстру громадських об’єднань;

зареєстровані за юридичною адресою міста Мелітополя.

2) конкурсні пропозиції повинні містити:

заяву про участь у Конкурсі, складену за формою, що затверджена організатором Конкурсу з відповідним переліком документів, передбаченим заявою (форма заяви);

опис проєкта та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) проєкту, за формою, що затверджена організатором Конкурсу (форма опису проєкта та кошторис витрат);

інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) проєкту протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів за однією проєктною пропозиціє не повинен перевищувати 300,00 тис.грн.

Громадське об’єднання ветеранів, яке визнано переможцем конкурсу та отримало фінансову підтримку за рахунок коштів місцевого бюджету м. Мелітополя, бере участь у співфінансуванні проєкту (повинно мати власні кошти на внесок для  виконання проєкту, у розмірі не менш як 15% необхідного обсягу фінансування.)

Громадське об’єднання, яке визнано переможцем Конкурсу та отримало фінансову підтримку за рахунок коштів місцевого бюджету м. Мелітополя, подає після виконання (реалізації) проєкту управлінню соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області, як головному розпоряднику коштів, фінансовий та підсумковий звіти про виконання договору та обсяг використаних коштів за формою та у термін, що визначені конкурсною комісією.

Конкурсні пропозиції приймаються управлінням соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області з 20 вересня по 20 жовтня 2021 року включно, щоденно за адресою: м. Мелітополь, вул. Чернишевського, 26, каб. 6 згідно з графіком роботи управління:

понеділок – четвер з 8.00 до 17.00 години,

п’ятниця з 8.00 до 15.45 годин (перерва з 12.00 до 12.45 годин)

 (з урахуванням особливостей прийому громадян у разі встановлення карантинного періоду).

Увага !

Конкурсна пропозиція подається в друкованому та електронному вигляді (скан копії).

Копії документів, які додаються до заяви на участь у Конкурсі та опису проєкту, завіряються керівником громадського об’єднання ветеранів відповідно до вимог.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути укомплектовані у порядку, зазначеному у п. 2 «Вимоги та умови подання проєктних пропозицій, прошнуровані, пронумеровані та надані у папці.

Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

Строки проведення конкурсу:

Переможець конкурсу визначається конкурсною комісією протягом 15 робочих днів після затвердження місцевого бюджету м. Мелітополя на відповідний бюджетний період та визначається обсяг коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) кожного проєкту.

Конкурс проводиться в ІІІ етапи:

І етап – індивідуальне оцінювання конкурсних пропозицій за критеріями;

ІІ етап – відкритий захист конкурсних пропозицій;

ІІІ етап – індивідуальне оцінювання конкурсних пропозицій за бальною системою.

Використання коштів:

Кошти місцевого бюджету м. Мелітополя, надані на реалізацію проєктів громадськими об’єднаннями ветеранів, можуть бути спрямовані на:

1) виконання (реалізацію) проєктів з урахуванням пріоритетних завдань та напрямків, визначених організатором конкурсу, в тому числі на:

видатки на оплату договорів про надання послуг для підготовки, виконання (реалізації) проєкту  або проведення заходу (при цьому видатки на оплату договорів про надання послуг не повинні перевищувати 20 відсотків загального обсягу бюджетних коштів фінансової підтримки, що призначаються для виконання (реалізації) проєкту);

оренда приміщень, території, споруди для проведення заходів проєкту;

оплата за художнє та технічне оформлення місць виконання (реалізації) заходів проєкту;

транспортні витрати та транспортні послуги (у тому числі оренда транспортних засобів) для проведення заходів за проєктом;

обслуговування, оренда обладнання та оргтехніки;

оплата поштових витрат та послуг зв’язку;

оплата поліграфічних та інформаційних послуг спрямованих на заходи, передбачені проєктом;

придбання канцелярських та господарчих товарів, необхідних для проведення заходів проєкту, крім основних засобів;

оплата витрат на проїзд, харчування та вартість проживання ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”“Про жертви нацистських переслідувань”“Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років” та “Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті”, які залучені до проведення або участі у заходах проєкту, та штатних працівників громадського об’єднання ветеранів, які залучені до виконання заходів проєкту в межах норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів»;

одноразове навчання працівника громадського об’єднання ветеранів, відповідального за підготовку та проведення закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»;

витрати, що обумовлені специфікою виконання (реалізації) проєкту за умови, що такі витрати були зазначені у конкурсній пропозиції, яку визначено переможцем конкурсу.

2) адміністративні витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності громадського об’єднання на період виконання (реалізації) проєкту, а саме:

оренду нежитлових приміщень у разі відсутності власних приміщень громадських об’єднань або наданих їм безоплатно відповідно до статті 20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

 оплату комунальних послуг у межах середніх норм споживання щодо приміщень, в яких громадське об’єднання провадить свою статутну діяльність;

оплату праці (матеріальне заохочення) не більше трьох штатних працівників у розмірі не більше середньої заробітної плати по Україні за минулий рік;

придбання канцелярських товарів;

послуги зв’язку та обслуговування оргтехніки;

послуги з придбання та використання програм бухгалтерського обліку.

Під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат на виконання (реалізацію) проєкту на адміністративні витрати передбачається не більше 20 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки.

Детальніше про Конкурс можна ознайомитися на веб-сайті управління https://www.uszn-mlt.com/ за кнопкою швидкого посилання «Увага: Конкурс»

Додаток 1: форма заяви.

Додаток 2: форма опису проєкта та кошторису витрат.

Також за темою

До уваги громадянЧитати далі

До уваги громадян

Фінансові та підсумкові звіти на наступні громадські організації:  - громадська організація "Спілка учасників АТО Мелітополя"; -г...
До уваги громадянЧитати далі

До уваги громадян

Фінансовий та підсумковий звіт громадської організації "Мелітопольське міське товариство інвалідів Запорізького областного об'єднання Союзу ...
До уваги!Читати далі

До уваги!

Графік запланованих засідань комісії з питань захисту соціально-трудових прав населення міста, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та легал...